6945209227 Μακεδονίας 12, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη farketari@gmail.com

Μακεδονίας 12, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 55337

Τηλέφωνο: 6945209227

E-mail: farketari@gmail.com

Υπεύθυνος: LICOLLARI NIKOLLA - ΛΙΤΣΟΛΛΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κατηγορία: ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επισκεψιμότητα: 4738

Ιστοσελίδα: http://www.farketari.gr