6945209227 Μακεδονίας 12, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη farketari@gmail.com